fiscaliteit

 • opstellen van de noodzakelijke bijlagen en formulieren bij de aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, de belasting der niet-inwoners
 • berekenen van het te betalen/te ontvangen saldo inzake personenbelasting
 • de opvolging van de voorafbetalingen, voor zover voldoende gegevens in het bezit zijn van de beroepsbeoefenaar
 • jaarlijks opstellen van een "indiciaire afrekening"
 • de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
 • opstellen van alle formulieren en documenten waartoe de belastingplichtige verplicht wordt via de fiscale wet
 • de opdrachtgever bijstaan in zijn fiscale verplichtingen:
 • antwoorden op vragen om inlichtingen
 • antwoorden op berichten van wijziging
 • opstellen en indienen van bezwaarschriften
 • diversen
 • het maken van simulaties in het licht van de fiscale politiek, te volgen door de opdrachtgever

B.T.W.

 • opstellen en indienen van de B.T.W.-aangiften conform de wettelijke bepalingen
 • laten weten aan de opdrachtgever van de te betalen voorschotten en de te betalen/te ontvangen saldi
 • jaarlijks opstellen van de B.T.W.-listing
 • nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de voorschriften van de B.T.W.-wetgeving.
 • aanwezigheid bij controles alsmede het beantwoorden van in regelstellingen, processen verbaal, ... uitgaande van de B.T.W.-administratie

fiscaliteit