Boekhouding

 • opstellen van het rekeningenstelsel aan de opdrachtgeving en de aanpassing ervan, volgens de ontwikkeling van de activiteiten.
 • opstellen en het bijhouden van / het begeleiden van de opdrachtgever bij de boekhoudkundige verwerkingen, namelijk: een forfaitaire boekhouding / een enkelvoudige boekhouding, beperkt tot de B.T.W.-verplichtingen/ een enkelvoudige boekhouding, conform de fiscale en boekhoudwetgeving / een dubbele boekhouding
 • periodiek boeken van volgende verrichtingen: de maandelijkse centralisatie van de boeken, de journaalposten eigen aan elke periode, de eindejaarsjournaalposten
 • opstellen van boekhoudkundige situaties en dit per einde van elk jaar en de vergelijkende staat, lopende over drie jaar, per einde van elk jaar
 • het opstellen van de ontwerpen van de verslagen, conform de wettelijke bepalingen
 • het opstellen van de te publiceren jaarrekening balans, resultatenrekening, sociale balans en toelichting)
 • het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank, de kosten van neerlegging zijn ten laste van de opdrachtgever en worden voorafgaandelijk op rekening van de beroepsboekhouder / Nationale Bank van BelgiĆ« (*) betaald
 • bijstand bij het opstellen van alle mogelijke verslagen : bijvoorbeeld het verslag van de bedrijfsrevisor en/of accountant, verslagen aan en van de bijzondere/buitengewone algemene vergadering...
 • het opvolgen van de verslaggeving in de daartoe bestemde registers
 • bijhouden van de afschrijvingstabellen
 • het periodiek bijhouden van het centraal boek alsmede van het inventarisboek

Boekhouding