Adviseur familiebedrijven

Sinds de start van mijn carrière ben ik geboeid door het unieke karakter van familiebedrijven. In die mate dat ik na een doorgedreven opleiding bij EHSAL als onafhankelijk adviseur voor deze KMO's werk. Maar heeft een familiebedrijf wel nood aan een extern iemand? Het antwoord daarop is: ja! Een extern adviseur kan neutraal, objectief en eerlijk oordelen voor alle betrokken partijen. Niet alleen voor de opdrachtgever, maar voor alle familieleden. Mijn onafhankelijkheid is uw grootste troef.
Wat kan u van mij als adviseur verwachten?

  • begeleiding en advies om maximale overlevingskansen van het bedrijf te garanderen
  • discrete werkwijze
  • heldere en duidelijke communicatie naar alle familieleden
  • Advies bij opvolging en overdracht
  • op punt stellen van statuten
  • begeleiding en advies inzake erfenissen
  • fiscale optimalisatie van uw familiebedrijf

Adviseur familiebedrijven